Region Blekinge logotyp

ANSÖKAN om amatörsstöd

Amatörstöd är ett ekonomiskt stöd för amatörer som ska leda till kunskapshöjning som tex musikfortbildning/workshops. Ansökan måste vara oss tillhanda senast tre veckor före evenemangets genomförande. Utbetalning av bidrag sker först efter mottagen utfallsredovisning, som skall skickas in senast 2 månader efter genomfört evenemang. Undantag gäller redovisning under december som skall vara oss tillhanda senast 31 december.

Uppgifter

Namn
Orgnr/persnr
Kontaktperson
Postadress
Postnr Ort
E-post
Telefon
Bankgiro/-konto

Aktivitet

KOSTNADER

KategoriKalkylUtfall

INTÄKTER

KategoriKalkylUtfall
Summa KOSTNADER
Summa INTÄKTER
RESULTAT