Region Blekinge logotyp

ANSÖKAN om arrangörsstöd

Arrangörsstöd är ett förlustbidrag för att täcka upp eventuellt underskott vid arrangemang och beviljas endast i kombination med kommunalt bidrag. Ansökan måste vara oss tillhanda senast tre veckor före evenemangets genomförande. Utbetalning av förlustbidrag sker först efter mottagen utfallsredovisning, som skall skickas in senast 2 månader efter genomfört evenemang. Undantag gäller redovisning under december som skall vara oss tillhanda senast 31 december. Musik i Blekinges logotype ska synas vid marknadsföringen av evenemanget.

Arrangör

Organisation
Orgnr
Kontaktperson
Postadress
Postnr Ort
E-post
Telefon
Bankgiro/-konto

Arrangemang

KOSTNADER

KalkylUtfall
Arvode musiker
Arvode tekniker
Arvode övriga
Resor
Logi
Ljud
Ljus
Trycksaker
Rekvisita
STIM
Övrigt

INTÄKTER

KalkylUtfall
Entréavgift kr/biljett
Entréintäkt
Sponsorer
Kommunalt bidrag
  
Övriga bidrag
Egna medel
Övrigt
Summa KOSTNADER
Summa INTÄKTER
RESULTAT